V podjetju SONCE energija smo ogorčeni nad odločitvijo Eko sklada, ki je včeraj objavil, da se danes zaključuje javni poziv za nepovratna finančna sredstva za naprave za samooskrbo z električno energijo.  

Takšna hitra in nedomišljena odločitev Slovenijo še bolj oddaljuje od doseganja ciljev na področju obnovljivih virov energije, zaradi katerih naša država že plačuje visoke kazni. Prav tako takšna zgrešena in škodljiva odločitev pomeni nadaljnje oddaljevanje od evropskih smernic, ki narekujejo čim večjo energetsko samooskrbo evropskih držav. Odločitev, da se dobesedno čez noč neha spodbujati investicije v samooskrbo z električno energijo, je povsem nedoumljiva tudi v luči vojnega dogajanja v Ukrajini in naraščajočih cen energentov.   

Številni mali investitorji, ki še niso mogli pripraviti in začeti postopkov za postavitev svoje elektrarne, bodo zaradi te odločitve ostali brez subvencije, na katero so računali, ko so se za projekt odločili. Žal naša država s takšnimi nepremišljenimi odločitvami dokazuje, da slovenska energetska politika sploh nima kompasa. 

V zvezi z odločitvijo EKO sklada o zaključku javnega poziva se nam zdi neverjetno, da bi lahko že do začetka marca zmanjkalo sredstev, predvidenih za celotno leto 2022, saj so se do sedaj koristila še sredstva iz razpisa v letu 2021. Zato se v podjetju SONCE energija pridružujemo pozivu Združenja slovenske fotovoltaike Eko skladu in Ministrstvu za infrastrukturo RS, ki je pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije, da javno predstavita, koliko sredstev je bilo za Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo porabljenih v letu 2020, koliko v letu 2021 in koliko jih bo na osnovi do sedaj prejetih vlog v letu 2022.  

Prav tako je dejstvo, da na Centru podpore na Borzenu stoji več kot 240 milijonov evrov sredstev, namenjenih za OVE. Če res Eko skladu zmanjkuje denarja, bi lahko 10 % sredstev prenakazali iz Centra podpore na Eko sklad in ne bi povzročali nobenih šokov. Na ta način bi lahko zagotovili nemotene edine energetske investicije, ki jih državljani in plačniki elektrike sami financirajo, in ki imajo ugodne učinke tako za državljane, kot za gospodarstvo in okolje. 

Ker bo Eko sklad obravnaval samo še vloge, ki bodo vložene do danes, petka 4. marca 2022, se bomo v podjetju SONCE energija kljub kratkemu roku potrudili, da bodo vse odprte vloge, ki že imajo pridobljeno soglasje distributerja, posredovane na Eko sklad. Hkrati pa upamo, da bo Ministrstvo za infrastrukturo ustrezno odreagiralo in v čim krajšem času uvedlo nove spodbude za projekte energetske samooskrbe.