TVOJ KOŠČEK SONCA – napredno upravljanje z obnovljivimi viri

Podjetje SunContract d.o.o. izvaja v konzorcijskem partnerstvu projekt TVOJ KOŠČEK SONCA – napredno upravljanje z obnovljivimi viri.

Glavni cilji/namen projekta:

  • razvoj inovativnega sistem energetske prodaje, ki trenutno ni tržno dostopen in bo predstavljal revolucionarni preobrat na področju trženja energije,
  • združitev postopkov in uporabo naprednih tehnologij z namenom poenostavitev investicij v obnovljive vire energije in zagotavljanja večje fleksibilnosti pri trgovanju in uporabi obnovljivih virov pri končnih uporabnikih.

Projekt se je začel v novembru 2022 in bo trajal dve leti, do novembra 2024.

Projektno ekipo sestavljajo vrhunski strokovnjaki iz področja energetike, digitalizacije in blockchain tehnologije. Pri izvedbi projekta se uporabljajo ključna znanja, ki temeljijo na najnovejših raziskovalnih rezultatih in tehnoloških dosežkih.

Sredstva se črpajo iz Sklada za okrevanje in odpornost (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) iz Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma: www.noo.gov.si

www.evropskasredstva.si

I-NERGY

                                                                                                                                                                                                                                                        

Podjetje SunContract d.o.o. izvaja v konzorcijskem partnerstvu projekt I-NERGY.

Glavni cilj/namen operacije: 

  • razvoj energetske in neenergetske storitve za izvajanje sinergij med energetskimi materiali (daljinsko ogrevanje, stavbe) in neenergetskimi sektorji (npr. e-mobilnost, osebna varnost, AAL),
  • optimizacija neenergetske storitve z uporabo umetne inteligence s ciljem, da se poveča sorazmerje lokalne proizvodnje in samooskrbe.

Vso razvito znanje bo uporabljeno, implementirano, prikazano in potrjeno v realiziranih pilotnih projektih v 9 pilotnih središčih, v 9 državah.

Projekt se je začel 1. januarja 2021 in traja 36 mesecev. Zaključek projekta se planiran 1. januarja 2024.

V projektu sodeluje 17 partnerjev iz 9 držav (Portugalska, Španija, Italija, Grčija, Hrvaška, Slovenija, Poljska, Nemčija in Litva).

Sredstva se črpajo iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (Horizon 2020). Finančna sredstva programa so namenjena raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti nova delovna mesta v Evropi.

VEČ INFORMACIJ o projektu.

BRIGHT

                                                                                                                                                                                                                                                        

SONCE energija d.o.o. kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje pri projektu BRIGHT – Boosting DR through increased communIty-level consumer engaGement by combining Data-driven and blockcHain technology Tools with social science approaches and multivalue service design

Glavni cilj/namen operacije: 

Spodbujanje digitalnega razvoja, kako lahko blockchain tehnološka orodja, skupaj z znanstvenimi pristopi in oblikovanjem večvrednostne storitve, uporabimo za širitev prilagajanja odjema (eng. Demand Response), s povečanim sodelovanjem odjemalcev na ravni skupnosti.

Projekt se je začel 1. novembra 2020, njegov zaključek je planiran 31. oktobra 2023.
V projektu sodeluje 16 partnerjev iz 7 držav (Italija, Belgija, Romunija, Nizozemska, Grčija, Estonija, Slovenija).

Projekt se sofinancira iz programa EU Horizon 2020 – inovacijski programi.

VEČ INFORMACIJ o projektu.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA SONCE energija

                                                                                                                        

SONCE energija d.o.o. izvaja projekt DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA SONCE energija Z VPELJAVO PAMETNIH SISTEMOV in STROJNEGA UČENJA

Glavni cilji/namen projekta:

V sklopu digitalne preobrazbe je primaren cilj zagotoviti digitalno nadgradnjo internih procesov in izboljšati uporabniško izkušnjo. Slednjo bodo poleg digitalizacije komuniciranja, on-line vpogleda v proces izvajanja naročila, digitalizacije pritožbenega procesa in avtomatiziranega pridobivanja povratnega mnenja o zadovoljstvu strank, zasledovali tudi z razvojem in nameščanjem IoT platform, s katerimi bodo optimizirali porabo električne energije.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

BETAi  

                                                                                                                                                                                                                                                     

SONCE energija d.o.o. kot eden izmed konzorcijskih partnerjev sodeluje pri projektu BLOCKCHAIN ENERGETSKO TRGOVANJE Z UMETNO INTELIGENCO – BETAi.  

Glavni cilj/namen operacije: 

  • CILJ 1: Postavitev energetske tržnice – P2P za trgovanje z električno energijo na trgu na drobno 
  • CILJ 2: Postavitev energetske tržnice – P2P za energetske projekte 
  • CILJ 3: Lokalna optimizacija in avtomatizacija upravljanja energetskih naprav z UI v stavbi 
  • CILJ 4: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja in trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI. 
  • CILJ 5: Optimizacija in avtomatizacija upravljanja in trgovanja znotraj bilančne skupine s podporo UI in upoštevanjem veleprodajnih trgov 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenije (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji