Ne. Viške, ki ste ustvarili pri drugem dobavitelju ne morete prenašati. Lahko prenašate samo viške ustvarjene pri dobavitelju SunContract d.o.o..