Ne. Viškov iz samooskrbne elektrarne ne morete prodati. Če je vaš dobavitelj električne energije SunContract d.o.o. potem lahko izbirate med tremi možnostmi kaj narediti z vašimi viški:

a) prenesete presežno količino električne energije v sledeče koledarsko obdobje, ali
b) določite drugega odjemalca, registriranega na platformi SunContract, kateremu bo dobavitelj prenesel viške električne energije, ali
c) viške električne energije neodplačno predate dobavitelju.