Tržnica vam s sklepanjem neposrednih dogovorov za nakup elektrike od samih proizvajalcev omogoča, da še dodatno znižate pogodbeno določeno ceno elektrike. V kolikor ne želite sklepati dogovorov z elektriko na tržnici ali kasneje ugotovite, da to ni za vas, boste energijo še vedno dobavljali nemoteno. Elektrika vam bo v tem primeru dobavljena po ceni, s katero ste se strinjali v pogodbi o dobavi električne energije, ki ste jo podpisali ob samem začetku, pred vstopom na tržnico. Veljavno pogodbeno ceno najdete zraven oznake vašega merilnega mesta pod zavihkom “Elektrika”. Tržnica vam samo omogoča, da že dogovorjeno ceno elektrike še dodatno znižate.

Lahko pa se z dobaviteljem dogovorite o storitvi Skrbniški račun na tržnici SunContract. S tem odjemalec naroča in pooblašča dobavitelja, da bo le-ta v imenu in za račun odjemalca trgoval oziroma sklepal neposredne dogovore na tržnici SunContract. V primeru storitve Skrbniški račun se dobavitelj in odjemalec dogovorita, da bo odjemalec dobavitelju plačeval nadomestilo za opravljanje storitve in nadomestilo za vodenje Skrbniškega računa v skladu s splošnimi pogoji in cenikom paketa.