Individualni dogovor lahko na SunContract platformi skleneta proizvajalec in odjemalec direktno, brez objave ponudbe na tržnici. Ti se tako načeloma uporabljajo za proizvajalce in odjemalce, ki se predhodno že pozanjo. Individualni dogovor sklenete tako, da proizvajelc pod zavihkom “dogovori” vpiše dogovorjeno ceno električne energije, čas trajanja dogovora in e-mail odjemalca ter potrdi dogovor. Na drugi strani mora potem odjemalec pod istim zavihkom sprejeti dogovor, da je dogovor potrjen.