Prenos viškov drugemu odjemalcu na SunContract platformi je enostavno. Pod rubriko “Elektrika”, zavihek “Pogodbe”, kjer so na voljo podatki o količini viškov, vpišete e-mail naslov prejemnika viškov in količino viškov, katero želite prenesti. Odjemalec mora prejem viškov posebej potrditi na platformi. Pogoj, da le ta prejme viške je, da je njegov izbrani dobavitelj električne energije SunContract d.o.o.. Odjemalec (prejemnik viškov) pri prenosu viškov električne energije krije strošek trošarine, omrežnine, vse zakonsko določene dajatve in prispevke ter DDV.
Podrobnejša navodila, kako prenesti viške, najdete tudi tukaj.