Če želite viške iz preteklega leta uporabiti za pokrivanje morebitnega manjka na odjemnem mestu samooskrbe, morate te prav tako prenesti v uporabo za tekoče leto. Postopek je isti kot v primeru prenosa viškov na druga odjemna mesta, ki so vezana na isti SunContract uporabniški račun kot samooskrba. Pri prenosu viškov vpišete svoj elektronski naslov in nato na istem SunContract računu potrdite sprejem viškov. Ko vam na vašem računu na platformi izpiše, da je prenos viškov potrjen, je zadeva urejena.