Povežejo se lahko odjemalci, priključeni na omrežje iste transformatorske postaje kot je naprava za samooskrbo.

Odjemalci se lahko med sabo povežejo preko pogodbe in se tako dogovorijo o investiranih deležih in ključu delitve proizvodnje. V primeru, da želijo SOVES oddajati v najem drugim, morajo za to ustanoviti pravno osebo (zadruga, društvo, zavod …).

Lastnik, to je investitor naprave, je lahko tudi 3. oseba in je lahko npr. postavljena tudi na javni objekt (zdravstveni dom, gasilski dom …).