SunContract platforma oziroma energetska tržnica predstavlja revolucijo na trgu električne energije, ki s svojim poslovnim modelom omogoča decentralizacijo energetskega trga. S SunContract platformo tudi posamezniki dobivajo moč, da lahko vplivajo na trg električne energije – to pomeni, vplivajo na ceno elektrike kot tudi to, da lahko sami izberejo vir električne energije. Na tržnici SunContract ponujamo izključno elektriko iz različnih obnovljivih virov (voda, sonce, biomasa, kogeneracija). Platforma omogoča neposredno povezovanje proizvajalcev elektrike s končnimi porabniki. S tem smo izključili posrednika, to so trgovci električne energije, s tem pa tudi provizije, ki jih ta zaračunava na ceno elektrike, kar posledično vodi do znižanja stroškov vseh vpletenih.

Lastnikom samooskrbnih sončnih elektrarn SunContract omogoča, da s presežki proizvedene energije konec vsakega leta prosto razpolagate: lahko jih prenesete v naslednje koledarsko leto in porabite na isti lokaciji, lahko pa presežke prenesete drugemu odjemalcu v bilančni skupini – na primer na svoj vikend, svojim otrokom, staršem, itd.

SONCE energija je ekskluzivni partner globalne energetske tržnice SunContract.