Stabilna in predvidljiva cena elektrike
Zaščitite se pred povišanjem cen elektrike ter hkrati prihranite pri stroških elektrike.

Dodatna optimizacija stroškov
S pomočjo profesionalnega trgovalca dodatno optimizirate stroške elektrike na energetski
tržnici SunContract.

Povečanje ugleda podjetja
Ker je dobavljena elektrika 100% iz obnovljivih virov, si boste povečali ugled podjetja, ki skrbi za okolje z zmanjšanjem svojega ogljičnega odtisa.