Vsi odjemalci električne energije morajo, razen če ni v pogodbi drugače določeno, pred začetkom uporabe SunContract platforme na svoj račun naložiti določen znesek (varščino). Varščina je namenjena za poplačilo sprotnih dnevnih plačil na platformi ter za poplačilo morebitnih zapadlih obveznosti za dobavo električne energije s strani odjemalca.
Dobavitelj varščino ob prejemu pretvori v SNC žetone. Varščina se hrani v SNC žetonih. Varščina se ob prenehanju pogodbenega razmerja odjemalcu vrne, če so vse pogodbene obveznosti poravnane. Vrne se v SNC žetonih, ki jih lahko odjemalec zamenja v EUR po tržni ceni na SunContract tržnici.

V primeru klasičnega gospodinjskega odjema in malega poslovnega odjema se uporabnik lahko odloči za storitev Skrbniškega računa. V tem primeru varščine ne rabi plačati vnaprej, temveč se ta poplačuje iz prihrankov, ki jih doseže trgovalec na tržnici v njegovem imenu. Ko vsota doseženih prihrankov doseže višino dogovorjene varščine, se varščina zadrži, nadaljnje prihranke pa se odjemalcu upošteva pri nadaljnjih obračunih električne energije.