Ministrstvo za infrastrukturo je konec aprila objavilo nov razpis za nepovratna sredstva namenjena za investicije v večje sončne elektrarne. Z razpisom želi dodatno spodbuditi proizvodnjo in distribucijo energije, ki izvira iz obnovljivih virov, s čimer se zasleduje cilj povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Na voljo za tovrstne investicije je dodatnih 5 milijonov evrov. Upravičenci do sredstev pa so gospodarske družbe in samostojni podjetniki. Minimalni višina investicije je 100.000 EUR, višina subvencije pa znaša 20% celotne investicije oz. največ 200 EUR na KW instalirane invazivne električne moči.

Upravičeni stroški so:
a) nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,
b) nakup in vgradnja hranilnika energije,
c) pripadajoča električna inštalacija in oprema,
d) priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,
e) strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Kaj pa roki?
Prvi rok za prijavo je že 4. junij 2021. Glede na razpoložljivost sredstev, pa so roki za oddajo še 10. september in 26. november 2021, ter 25. februar 2022.

Zakaj se investicija splača?
Z investicijo v elektrarno si lahko hkrati znižate svoj strošek elektrike, morebitne viške pa prodate, s čimer lahko podjetju zagotovite še dodatne prihodke.

Vas zanima, kako bi lahko izkoristili dana sredstva? Naši strokovnjaki imajo že bogate izkušnje na tovrstnih razpisih. Vsi prijavljeni projekti do sedaj, pa so bili tudi odobreni. Pomagali vam bodo tako pri razpisni dokumentaciji kot pri sami izvedbi celotnega projekta.

Brez obvez jih lahko kontaktirate še danes preko spletnega obrazca ali naših kontaktov: [email protected] ali 059 07 09 09.