V podjetju SONCE energija nismo izredno odpovedali nobene pogodbe, dvema strankama pa smo poslali obvestilo o nameri izredne odpovedi pogodbe o dobavi električne energije zaradi spremenjenih okoliščin. Cene elektrike na evropskem trgu so poletele v nebo. Razlogov je več. Višje so cene zemeljskega plina in premoga, zaloge zemeljskega plina v Evropi so izjemno nizke.

Zaradi turbulentnega dogajanja na energetskem trgu in izjemno visokih cen električne energije smo skušali ravnati kot dober gospodar, hitro odreagirati v dobro vseh udeleženih strank in zaščititi podjetje, naše stranke in celotno bilančno skupino. Soočeni smo bili tudi z nesorazmernimi zahtevami nekaterih naših partnerjev, kjer smo ščitili izpostavljenost bilančne skupine. Zato smo tveganja zmanjševali in v dogovoru s strankama iskali rešitve zelo transparentno. Ob tem smo zelo aktivno iskali tudi druge rešitve pri dodatnih kapacitetah oz. pri prilagoditvi porabe in angažirali še nekatere rezerve znotraj skupine SONCE. Našli smo rešitve za stranki in preklicali smo obvestilo o odpovedi. Strankama bomo v podjetju SONCE energija obveznosti iz pogodb izpolnili v pogodbenem roku.

Obenem smo pregledali naše poslovanje, in škoda ki jo bomo utrpeli iz tega razloga, ne bo ogrozila delovanja skupine SONCE in delovnih mest. Zaradi te situacije bomo izboljšali upravljanje s tveganji in nadgradili delovanje bilančne skupine.

Samooskrba je trajna rešitev pred povišanjem cen elektrike. Že kriza zaradi covida-19 nas je naučila, da moramo imeti doma nekaj zaloge hrane, ker ne vemo, ali bomo lahko šli v trgovino. Na podoben način nas energetska kriza sooča z dejstvom, da je treba poskrbeti za samooskrbo tudi na tem področju. Stranke, ki so pri nas že samooskrbne, ne bodo čutile nobenih podražitev. Stranke, ki so podvržene viharju na trgu, pa bodo beležile dvig cen.

 

   

    

Foto: nekaj primerov naših projektov samooskrbe – gospodinjstva, kmetije, skupnosti, podjetja