Reference

MFE Dramlje


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 14,24kW kWp

  Status: zaključeno 2022

MFE Vojnik


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 14,25 kWp

  Status: zaključeno 2022

MFE podjetje Kograd Igem


  Tip: sončna elektrarna za poslovni odjem

  Velikost: 475 kWp

  Status: zaključeno 2022

MFE podjetje Yaskawa


  Tip: sončna elektrarna za poslovni odjem

  Velikost: 700 kWp

  Status: zaključeno 2022

MFE Izola


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 15,47 kWp

  Status: zaključeno 2022

MFE Kovor Tržič


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 12,75 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE ZD Radeče


  Tip: samooskrbna OVE skupnost

  Velikost: 112 kWp

  Status: zaključeno 2021

100% samooskrbna vas Zavrate


  Tip: samooskrbna OVE skupnost

  Velikost: 50 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE Žirovnica


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 13,35 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE Žalec


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 12,35 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE Grubar, Orehovica pri Šentjerneju


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 16 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE Špital, Topolšica


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 25 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE Porenta, Šentvid pri Stični


  Tip: sončna elektrarna + TČ

  Velikost: 25 kWp + TČ 17kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE kmetija Ločan, Topolšica


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 42 kWp

  Status: zaključeno 2021

MFE Kmetija Flis, Šempeter


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 90 kWp

  Status: zaključeno 2020

MFE podjetje Sašek, Šmarje SAP


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 68 kWp

  Status: zaključeno 2020

MFE Kušljan, Šentjernej


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 11 kWp

  Status: zaključeno 2019

MFE Kapelj, Koper


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 8,03 kWp

  Status: zaključeno 2019

MFE Žnidaršič, Stopiče pri Novem mestu


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 16 kWp

  Status: zaključeno 2019

MFE Dvojmoč, Lancovo


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 19,2 kWp

  Status: zaključeno 2019

MFE podjetje Skrin, Tolmin


  Tip: sončna elektrarna PX3 shema

  Velikost: 50 kWp

  Status: zaključeno 2019

MFE SONCE Lenart


  Tip: sončna elektrarna

  Velikost: 250 kWp

  Status: zaključeno 2018

MFE Pušnik


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 11 kWp

  Status: zaključeno 2017

MFE Ceklin


  Tip: sončna elektrarna za samooskrbo

  Velikost: 7 kWp

  Status: zaključeno 2016

STČ Prosenjakovci


  Tip: sistem toplotnih črpalk

  Velikost: 100 kWp

  Status: zaključeno 2015

STČ Bogojina


  Tip: sistem toplotnih črpalk

  Velikost: 100 kWp

  Status: zaključeno 2014

MFE SONCE Radeče


  Tip: sončna elektrarna

  Velikost: 200 kWp

  Status: zaključeno 2013

MFE SONCE Meja


  Tip: sončna elektrarna

  Velikost: 752 kWp

  Status: zaključeno 2012

MFE SONCE Dobrna


  Tip: sončna elektrarna

  Velikost: 100 kWp

  Status: zaključeno 2012

MFE SONCE Višnje


  Tip: sončna elektrarna

  Velikost: 517 kWp

  Status: zaključeno 2011