Preteklo leto je bilo očitno zelo produktivno za lastnike samooskrbne sončne elektrarne, ki so vključeni na SunContract platformo, saj so skupaj proizvedli za skoraj 1GWh viškov. To je enako količini elektrike, ki jo porabi približno 200 gospodinjstev s standardno porabo elektrike, ki znaša okoli 5 tisoč kWh.

Pogledano še z druge plati, je bilo v znesku prenesene elektrike za skoraj 50 tisoč EUR. Na uporabnika v povprečju za 200 EUR (brez DDV), če govorimo o gospodinjskem odjemu. Za mali poslovni odjem pa je bil znesek prenesenih viškov še nekoliko višji.

Več kot polovica vseh viškov so naši uporabniki že prenesli na druga odjemna mesta in tako omogočili uporabo brezplačne, zelene energije tudi dvojim najbližjim – bodisi staršem, otrokom, prijateljem,… ali so jo uporabili na svojih drugih odjemnih mestih (počitniška hišica, najemniško stanovanje …). Ostali, ki viške še niso prenesli pa imajo za to še čas vse do konca leta. Seveda če jih ne bodo raje porabili na svojem odjemnem mestu, v kolikor bi bila njihova poraba v tem letu slučajno višja.

Bi tudi vi želeli uporabljati našo platformo za prenos viškov, ki jih proizvede vaša samooskrbna sončna elektrarn? Preberite si kako v našem blogu.