Skoraj 70% lastnikov sončnih elektrarn proizvedlo viške

Rok za prenos viškov podaljšan na 15. april
30. 3. 2020
SunContract Slovenija zaposluje
9. 7. 2020