Z največjim veseljem z vami delimo novico, da smo bili s SunContractom in konzorcijem ostalih partnerjev izbrani za raziskovalno-razvojni projekt v okviru evropskega programa Horizon 2020. Za projekt, katerega namen je raziskati, kako lahko blockchain tehnološka orodja, skupaj z znanstvenimi pristopi in oblikovanjem večvrednostne storitve, uporabimo za razširitev prilagoditve odjema, s povečanim sodelovanjem potrošnikov na ravni skupnosti, smo prejeli nepovratna sredstvi EU v višini 4.659.682 EUR (5 milijonov USD).

Horizon 2020, je največji program EU za raziskave in inovacije s skoraj 100 milijardami EUR financiranja – na voljo v zadnjih 7 letih (2014 do 2020). Vloge za nepovratna sredstva v tem programu so izjemno konkurenčne, z manj kot 5-odstotno stopnjo sprejemljivosti, saj si program prizadeva financirati le smetano najboljših evropskih raziskovalcev in projektov. To pomeni, da je bil naš projekt priznan kot tehnološko boljši od 95% ostalih prijavljenih.

Podrobnosti o projektu in samem programu Horizon 2020 so dostopne tukaj.