26. avgusta smo v sodelovanju s platformo SunContract zagnali prvo energetsko 100-odstotno samooskrbno vas v skladu  z novim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. Zavrate, majhna vas v občini Radeče, tako predstavljajo edinstven primer skupnostne samooskrbe s pomočjo sončne energije in postavljajo trajnostni vzor, ki temelji na povezovanju lokalne skupnosti in napredne tehnologije za okolju prijaznejšo prihodnost.

Z izgradnjo SOVES SONCE Zavrate je vas v celoti uporabila tehnične možnosti priklopa obnovljivih virov na distribucijsko omrežje in pokrila potrebe vseh vaščanov po električni energiji. Trenutna ocena je, da bo vas Zavrate, s predhodno in novo nameščeno sončno elektrarno v skupni vršni moči 50kW, pridelala trikrat več elektrike, kot jo bo tudi porabila.

Kar ločuje Zavrate od drugih projektov samooskrbe, je samooskrbna OVE skupnost, podprta na energetski tržnici SunContract, digitalni platformi, ki jo uporabljamo pri SONCE energija in podpira povsem nov poslovni model rabe zelene energije med proizvajalci in odjemalci električne energije. Končnim porabnikom namreč omogoča neposredno koriščenje skupnostnega obnovljivega vira in povezovanje s proizvajalci elektrike, kar zagotavlja večjo dostopnost energetike za posameznike. Omogoča tudi večjo transparentnost na trgu električne energije in 10- do 15-odstotno zmanjšanje računa za elektriko vključenih v skupnost oz. do 50-odstotno zmanjšanje računa za elektriko za uporabnike, ki skupnosti nudijo svoje strešne površine. Uporabniki lahko tako razpolagajo z vso količino elektrike, ki jih proizvede njihova elektrarna, tudi z viški iz preteklega leta, ki jih lahko prenesejo prosto na druge porabnike kjerkoli po Sloveniji ali jih unovčijo. Transparentnost in varnost poslovanja zagotavlja napredna tehnologija blockchain.

Na dogodku, ki smo ga ob tej priložnosti priredili za domačine, sodelavce, partnerje in novinarje, se nam je pridružil tudi Franc Bogovič, poslanec v Evropskem parlamentu, sam velik podpornik zelene energije in razvoja pametnega podeželja. Podporo pa nam je izrekel tudi Tomaž Režun, župan Občine Radeče, s katero se v podjetju že lotevamo novih tovrstnih projektov. Prvi tovrstni projekt, ki zagotovo pomeni prelomnic za fotovoltaiko, pa je pozdravil tudi Primož Tručl, predsednik Združenja slovenske fotovoltaike, katere del je tudi podjetje SONCE energija. Projekt sta v imenu investitorja predstavila Gregor Novak, razvojni vodja projekta ter Matej Troš, ki je vodil tehnični del izvedbe.

 

              

Slovenija ima ogromen potencial glede samooskrbnih skupnosti, zato je naš cilj, da bomo v naslednjih 10 letih vse strehe v vaseh in mestih pokrili s sončnimi elektrarnami in jim tako zagotovili samooskrbnost.