V luči naraščajočih izzivov na področju oskrbe z energijo je Borzen, vodilna organizacija na področju upravljanja z energijo, oktobra 2023 objavila pomemben javni poziv. Ta korak predstavlja proaktivno ukrepanje v smeri spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije. Subvencijski paket v skupni vrednosti znaša 80 milijonov evrov in je namenjen pravnim osebam.

Poseben poudarek na sončnih elektrarnah in hibridnih sistemih

Od skupnega zneska je 42 milijonov evrov posebej dodeljenih za sončne elektrarne in hibridne sisteme. Subvencije za sončne elektrarne omogočajo podjetjem pridobitev financiranja do 20 odstotkov celotne vrednosti naložbe oziroma 180 € na kilovat (kW) nameščene kapacitete. Še bolj spodbudna je možnost za sončne elektrarne z integriranim baterijskim hranilnikom, kjer subvencija znaša do 45 odstotkov celotne vrednosti naložbe oziroma dodatnih 225 € na kilovaturo (kWh).

V sklopu tega poziva je mogoče pridobiti finančna sredstva tudi za naložbe v druge obnovljive vire, kot so vetrne elektrarne in toplotne črpalke. Poleg tega so na voljo sredstva za sofinanciranje hranilnikov energije, ki predstavljajo ključni element pri zagotavljanju stabilnosti in učinkovitosti obnovljivih energetskih sistemov.

Prijave, višina subvencije in pogoji za kandidaturo

Prijave so možne do porabe sredstev, pri čemer je kot predpogoj za kandidaturo pridobljeno ustrezno soglasje. V skladu z intenzivnostjo pomoči lahko pravne osebe, glede na svojo velikost, pridobijo do 45 % skupnih stroškov za velika podjetja, do 55 % za srednja podjetja in do 65 % za mikro in mala podjetja, kar zagotavlja prilagojeno podporo in spodbujanje raznolikosti tržnih igralcev.

Skupnostne samooskrbe in elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem, ki zahteva, da so paneli usklajeni z barvo kritine, so upravičene do višje subvencije. Za skupnostne elektrarne znaša subvencija 250 EUR na kilovat nameščene kapacitete, medtem ko lahko elektrarne s kulturno-varstvenim soglasjem prejmejo tudi do 350 EUR na kilovat nameščene kapacitete.

Veseli smo, da so ponovno izdali razpis, ki spodbuja energetsko učinkovitost in krepitev trajnostne zavesti. Pri pridobivanju teh subvencij vam je naša ekipa pripravljena nuditi podporo in strokovno pomoč. Že do sedaj smo za naše stranke v okviru predhodnega razpisa JR OVE, ki ga je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo, pridobili za dobrega 1,3 milijona eurov subvencij. S projekti, ki bodo sofinancirani iz omenjenega razpisa pa bodo podjetja poleg prihranka pri stroških elektrike beležila tudi prihranek pri izpustih CO2 v višino skoraj 4000 ton na leto.

To je odličen primer naše sposobnosti in zavezanosti trajnostnim ciljem.

Vir: Borzen