Investicija v sončno elektrarno se zagotovo izplača, saj boste z njo zmanjašli stroške elektrike, hkrati pa postali dolgoročno energetsko neodvisni, to je neodvisni od gibanja cen na trgu elektrike. Sončna elektrarna proizvaja električno energijo iz obnovljivih virov, tako boste z njo prispevali k čistejšemu okolju in trajnostnemu razvoju. Fotovoltaične celice pa so narejene iz materiala, ki se lahko reciklira. Oprema postaja tudi vse bolj cenovno dostopna.

Sončna elektrarna vam omogoča visoke prihranke pri porabi, ker lahko na sončno elektrarno dodatno priključimo sisteme za ogrevanje (toplotne črpalke), hlajenje in polnjenje električnih avtomobilov. Življenjska doba sončne elektrarne je 30 let, investicija v sončno elektrarno pa se vam bo povrnila že v obdobju 7, največ 10 let – odvisno od porabe električne energije v vašem gospodinjstvu. V preostalih letih 20 letih lahko denar, ki bi ga drugače plačali za električno energijo, privarčujete.

Pri investiranju v sončno elektrarno imate možnost pridobiti nepovratna sredstva s strani Eko sklada za mikro sončne elektrarne – Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo do 20% vrednosti sončne elektrarne. V kolikor se odločite za nakup sončne elektrarne pri SONCE energija, za vas pripravimo tudi vso potrebno dokumentacijo za pridobitev subvencije ter tudi ostalo potrebno dokumentacijo. Prav tako pa boste lahko brezplačno uporabljali SunContract platformo za prosti prenos viškov iz preteklega koledarskega leta v novem letu.