Ko sončna elektrarna doseže sojo življenjsko dobo (minimalno 30 let), je možno večino njenih komponent (okoli 90-odstotkov) reciklirati. Moduli so namreč sestavljeni iz steklene površine, okvir je iz aluminija, celice pa iz silicija, kar je vse možno reciklirati.
Vsi proizvajalci s standardom kvalitete, kamor spadajo tudi moduli naših proizvajalcev, pa so tudi člani organizacije PV Cycle, ki se ukvarja z ravnanjem fotovoltaičnih (PV) odpadkov. Ti proizvajalci že predhodno plačajo za reciklažo proizvedenih modulov. Zato je ta, ko jo potrebujemo, brezplačna. Lastnik odslužene module enostavno odloži na zbirnem reciklažnem centru brez potrebnega dodatnega plačila.