Ko sončna elektrarna doseže svojo življenjsko dobo (minimalno 30 let), je možno večino njenih komponent (okoli 90-odstotkov) reciklirati. Moduli so namreč sestavljeni iz steklene površine, okvir je iz aluminija, celice pa iz silicija, kar je vse možno reciklirati.

Po izteku življenjske dobe lahko module reciklirate brezplačno , saj je SONCE energija vključen v skupno shemo ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo družbe ZEOS d.o.o. Reciklirani moduli se uporabijo pri proizvodnji novih ali drugih izdelkov, s čimer zagotavljamo trajen in trajnostni razvoj fotovoltaične panoge. Lastnik odslužene module enostavno odloži na zbirnem reciklažnem centru brez potrebnega dodatnega plačila.