Postopek postavitve sončne elektrarne je projekt, ki terja svoj čas. Izvedba projekta zajema pridobitev projektno-upravne dokumentacije, dobavo materiala, montažo in priključitev naprave za samooskrbo.

Postopek montaže elektrarne in pridobitev preostale projektno upravne dokumentacije traja približno 180 dni od pridobitve soglasja za priključitev s strani distribucije. Sama montaža na lokaciji traja 2-3 dni.

Zaradi splošne svetovne krize pri dobavi določenih fotovoltaičnih komponent so omenjeni roki zgolj informative narave in se lahko zaradi omenjenih težav v dobavi tudi zamaknejo.