Postopek postavitve sončne elektrarne je projekt, ki terja svoj čas. Največ časa vzame urejanje projektno upravne dokumentacije, ki v grobem zajema:

1. Pridobitev soglasja za priključitev, ki ga izdaja lokalni distributer. To traja predvidoma 30 dni. V primeru velike količine vlog na strani distributerja pa se lahko ta rok podaljša.
2. Priprava in oddaja vloge za subvencijo in/ali financiranje pri EKO skladu, vloga za izplačilo subvencij, vloga za priklop, pogodba o priključitvi.

Po pridobitvi soglasja o priključitvi sledi naročilo materiala in organizacija izvedbe. Postavitev in montaža elektrarne na lokaciji se uredi v največ 3 dneh. Običajno traja realizacija projekta od podpisa pogodbe do priključitve v omrežje približno 80 dni.