Možnost prodaje elektrike neposredno končnim kupcem po višji ceni
Od vas odkupimo celotno količino proizvedene elektrike za eno leto vnaprej po določeni pogodbeni ceni, ki pa jo lahko naknadno kadarkoli zvišate z neposrednimi dogovori s končnimi odjemalci na SunContract platformi. 

Samostojno ustvarjajte lastni krog odjemalcev
Elektriko lahko prodate tudi že poznanim končnim odjemalcem – svojim dislociranim enotam, sorodnikom, prijateljem … po ceni, ki jo sami določite.

 Večja fleksibilnost pri prodaji elektrike
Sami se lahko odločate komu in po kakšni ceni boste prodali svojo elektriko. Prodajno ceno pa lahko tudi sproti prilagajate glede na stanje na trgu. 

 Nimate časa? Mi lahko optimiziramo prodajo za vas.
Naša nova storitev skrbniškega računa omogoča strankam, da pridobijo vse koristi, ki jih ponuja platforma, brez da bi izgubljale svoj čas. Prepustite vse aktivnosti vašega računa našim trgovalcem.