Leto 2021 je bilo za SONCE energija in SunContract, kljub izrednemu skoku cen energentov, s katerim smo se soočili to jesen, izjemno. Povišanje cen, zlasti zemeljskega plina in elektrike, predstavlja veliko breme za potrošnike. Edina dolgoročna rešitev, ki varuje gospodinjstva, podjetja in druge porabnike pred nihanjem cen, je vlaganje v energetsko samooskrbo.Veseli smo, da vam lahko kljub dogajanju na trgu energentov in še vedno trajajoči situaciji zaradi covida-19 poročamo o naslednjih razveseljivih podatkih:

  • Realizirali smo 100 % več sončnih elektrarn kot smo načrtovali, kar pomeni, da bomo presegli skupno številko 1.000 sončnih elektrarn.
  • Na SunContract platformi beležimo petkrat več transakcij na tržnici kot leta 2020, prav tako se je za skoraj petkrat povečalo število P2P poslov na tržnici, za 100 % se je povečalo število samooskrbnih uporabnikov.
  • Proizvajalci elektrike v naši bilančni skupini so proizvedli za 120 % več elektrike v primerjavi z letom prej, upoštevajoč samooskrbe pa je bila rast proizvodnje elektrike več kot 100 %. Število pogodb za leto 2022, podpisanih s proizvajalci, smo podvojili.
  • Platformo smo posodobili za namere samooskrbnih skupnosti.
  • Ekipo smo povečali za 30 %.
  • Ponujamo nove dinamične pakete.
Še več o naših izjemnih dosežkih pa si lahko preberete tukaj.