Nedavni požar na strehi kmetije v Zavrhu pod Šmarno goro je sprožil ugibanja, kako varne ali nevarne so sončne elektrarne. Lastnik pogorele kmetije domneva, da je izvor požara sončna elektrarna, ki je bila nameščena na streho objekta pred 14 leti. Do nesreče sicer ni opazil nobenih predhodnih znakov nevarnosti, pravi tudi, da je bila naprava redno vzdrževana.

Zato je v ospredju vprašanje o varnosti sončnih elektrarn in obenem zavedanje po nenehnem spremljanju ter izboljševanju tehnologije in smernic za vzdrževanje. Kot strokovnjaki na področju fotovoltaike, ki nenehno sledimo napredku tehnologije tako iz vidika varnosti kot tudi funkcionalnosti, želimo s tem prispevkom obrazložiti, kako zanesljive so sončne elektrarne in od česa vse je njihova varnost odvisna.

V Sloveniji strmo raste število sončnih elektrarn, ki prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa in trajnostnemu razvoju. Življenjska doba sončnih elektrarn je vsaj 25 let, praviloma pa več, zato je pomembno, da so pravilno vzdrževane in da se pri vzdrževanju in servisiranju upoštevajo smernice in regulativa.

Kakšni so standardi za varnost sončnih elektrarn v Sloveniji?

Za zagotovitev varnosti sončnih elektrarn so ključnega pomena predvsem ustrezni standardi in smernice. V Sloveniji veljajo Smernice za vzdrževanje in obratovanje fotovoltaičnih elektrarn (SZPV-512), ki so le eden izmed številnih ključnih dokumentov za zagotavljanje varnosti pri delovanju sončnih elektrarn. Te smernice so rezultat dolgoletnih izkušenj in raziskav na področju fotovoltaike, obenem pa se nenehno posodabljajo, saj odražajo najnovejše tehnološke in varnostne inovacije.

Smernice SZPV-512 postavljajo visoke standarde, ki jih je treba upoštevati pri izgradnji ter vzdrževanju sončne elektrarne. Slednje vključuje načrtovanje in projektiranje, kjer se morajo inženirji držati strogih smernic za varnostno oceno in načrtovanje protipožarnih sistemov. Med gradnjo morajo izvajalci upoštevati specifične zahteve, da se zagotovi pravilna namestitev in povezava vseh komponent elektrarne. Posebna pozornost je posvečena tudi vzdrževanju in rednemu pregledu sončnih elektrarn. Operaterji morajo izvajati redne preglede, testiranja in vzdrževalna dela v skladu s smernicami. To vključuje tudi usposabljanje osebja za ravnanje v nujnih primerih, kot so požari ali električne okvare.

Kakšen je razvoj fotovoltaike v zadnjih dveh desetletjih?

Čeprav je bila še pred več kot desetletjem, ko je bila vzpostavljena sončna elektrarna na kmetiji v Zavrhu pod Šmarno goro, fotovoltaika še v svojih začetnih fazah, pa so bili sončni moduli in inverterji opremljeni s primernimi varnostnimi funkcijami, podobnimi današnjim. Te so izpolnjevale vse potrebne pogoje za priklop in paralelno delovanje z distribucijskim omrežjem. Že takrat pa je bilo glavnega pomena pravilno in redno vzdrževanje sončnih elektrarn, in danes ni nič drugače.

Z leti pa so se prakse in tehnologija še dodatno nadgradile in so posledično tudi še bolj varne. Ena ključnih sprememb je npr. namestitev elektronskih komponent imenovanih optimizator, s katerimi je omogočen nadzor in spremljanje parametrov nad delovanjem posameznega modula. Optimizatorji omogočajo tudi električno ločitev modulov v nizu, kar pomeni, da po izklopu Niza modulov pade napetost niza na višini napetosti generirane v posameznem modulu. Današnja elektronika ima tako sposobnost zaznavanja napak, s čimer se sončna elektrarna samodejno izklopi ob potencialno nevarnih situacijah, kot so na primer napake v električnih tokokrogih ali preboji. To je bistvena razlika med današnjimi in starimi sončnimi elektrarnami, saj ta lastnost znatno zmanjšuje tveganje za požar.

Sodobna fotovoltaika je precej varnejša in zanesljivejša. Obenem pa je pravilno načrtovanje ter redno vzdrževanje in nadzorovanje delovanja sončne elektrarne še vedno ključno za zagotavljanje varnosti in učinkovitega delovanja sončnih elektrarn.

Kako zagotoviti optimalno požarno varnost?

Pravilna izvedba vključuje izbiro izvajalca, ki ima ustrezne kompetence in deluje v skladu s predpisi. Tak izvajalec s tehničnimi zahtevami in s tehnično regulativo skladno izvedbo zagotovi, da je sončna elektrarna načrtovana in zgrajena z upoštevanjem vseh predpisanih varnostnih smernic. Prav tako bo poskrbel za natančen tehnični prevzem, kar pomeni, da se bo prepričal, da je vsak del sistema pravilno delujoč in varen.

Varno delovanje sončnih elektrarn ni zagotovljeno samo z izvedbo, temveč tudi z rednim vzdrževanjem in servisiranjem. To vključuje redne preglede sistema, testiranje električnih komponent, preverjanje varnostnih funkcij ter izvajanje potrebnih popravil in vzdrževalnih del. Z rednim vzdrževanjem se lahko odkrijejo in odpravijo morebitne napake ali potencialne težave, še preden začnejo predstavljati resna tveganja.

Skupaj z izboljšavami v tehnologiji in smernicami SZPV-512 lahko varnost sončnih elektrarn močno izboljšamo, če se dosledno upoštevajo vsi potrebni koraki. Pravilna izvedba, tehnični prevzem, redno vzdrževanje ter servisiranje so ključni dejavniki, ki zagotavljajo, da sončne elektrarne ne predstavljajo povečanega tveganja za požar. S pravilno izbiro izvajalca in skrbnim upoštevanjem smernic lahko zagotovimo, da bo sončna energija še naprej varna in okolju prijazna alternativa za proizvodnjo električne energije. Tudi sami nenehno sledimo novostim in smernicam na področju varnosti in funkcionalnosti sončnih elektrarn. To je ena naših prioritet, tako pri montaži kot pri samem vzdrževanju elektrarn.

Ali lahko sončne elektrarne povzročijo požare?

Sončne elektrarne so ključnega pomena pri prehodu v obnovljivo energijo, vendar je njihova varnost enako pomembna kot njihova energetska učinkovitost. Da je požar zaradi sončne elektrarne izredno redek, potrjuje tudi neodvisna analiza Urada za energetsko učinkovitost in obnovljive vire v ZDA, dostopna na: Urad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, ZDA. Čeprav uradnih statističnih podatkov za tveganje vžiga sončnih panelov ni, pa naj bi bilo na podlagi raziskave Fraunhoferjevega inštituta za sončne energetske sisteme ISE približno 0,006%. Še enkrat poudarjamo, da je ključnega pomena vsekakor pravilna izgradnja elektrarne ter redno vzdrževanje in servisiranje.