EKO sklad je 30. decembra 2022 objavil težko pričakovani razpis, ki prinaša subvencije za naložbe v sončne elektrarne za samooskrbo izvedene od 1. marca 2022 dalje, ko je bil predhodni razpis zaprt. Subvencije je možno pridobiti za naprave, ki že obratujejo.

Višina nepovratnih finančnih spodbud je sicer nižja kot smo je bili vajeni, a kljub temu niso zanemarljive. Subvencije tako znašajo 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.

Za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije pa so spodbude znatno višje in znašajo 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe.

Za vse naše stranke, ki so upravičene do teh spodbud, bomo dokumentacijo, na željo stranke, uredili pri nas. Tako so nekatere od teh v zadnjih dneh že prejele dopis z navodili. Druge pa to lahko pričakujejo v naslednjih dneh.

Celoten razpis je dostopen na spletni strani EKO sklada.