Lastnikom samooskrbnih elektrarn SunContract tržnica omogoča edinstveno možnost, da z viški, ki jih njihova proizvodna naprava oz. elektrarna pridelala v primerjavi s porabo v koledarskem letu, prosto razpolagajo.

Viške lahko prenesejo v naslednje koledarsko leto in jih porabijo na istem odjemnem mestu. Lahko pa jih prenesejo tudi na drugo odjemno mesto – na vikend, staršem, otrokom, prijateljem… po lastni presoji. Pogoj za to je samo, da je to odjemno mesto vključeno, ali se vključi, v SunContract tržnico.

Več podrobnosti o tem, kako lahko prenesete viške, je razloženo tukaj.